lerka: (ptichka)
[personal profile] lerka
Originally posted by [livejournal.com profile] andy_babubudu at Осінь і архітектура
Для багатьох мандрівників осінь - це найкращий час для подорожей. Я - не виключення. Кожного року я цю пору відправляюся за новими враженнями в місця, де осінь відчувається найбільш яскраво. Цього року це були Татри, минулого року - долина Луари, а до цього щороку я насолоджувався осінню на Поділлі.

Сьогодні пропоную підбірку осінніх світлин з подорожей за останні декілька роківЗамок Шомон, долина Луари, Франція:


Оборона церква в Адамівці, Віньковецький район, Хмельниччина:


Замок Амбуаз, долина Луари, Франція:


Піраміда Закревських, Березова Рудка, Полтавщина:


Журавлине озеро, Сколівські Бескиди, Львівщина:


Замок Бойніце, Словаччина:


Будатинський град, Словаччина:


Замок і млин 12 ст. у Вернонне, Верхня Нормандія, Франція:


Костел у Верноні, Верхня Нормандія, Франція:


Палац Бруницьких, Заліщики, Тернопілля:


Зіньківський замок, Віньковецький р-н, Хмельниччина:


Дерев'яна церква в Зінькові  (Хмельниччина):


Палац Холоневських в Іванові, Вінниччина:


Дерев'яна церква на Карвасарах, Кам'янець-Подільський:


Католицький фасад Кам'янця-Подільського:


Різницька башта, Кам'янець-Подільський:Кошице, Словаччина:


Замок в Кривче, Тернопілля:


Замок Фюрстенберг, Нижня Сілезія, Польща:


Замок Фюрстенберг, Нижня Сілезія, Польща:


Замок в Кудринцях, Тернопілля:


Львів з цитадельного пагорба:


Палац Орловських в Маліївцях, Хмельниччина:


Маліївці, Хмельниччина:


Маліївці, Хмельниччина:


Оравський град, Словаччина:


Беффруа Сен-Жак, Париж, Франція:


Замок в Сатанові, Хмельниччина:


Етнічне село поблизу Старої Любовні, Словаччина:


Замок в Старій Любовні, Словаччина:


Замок в Сутківцях, Хмельниччина:


Оборонна церква в Сутківцях, Хмельниччина:


Замок в Теребовлі, Хмельниччина:


Будинок ката в Тренчині, Словаччина:


Тренчинський град, Словаччина:


Домініканський костел в Тульчині, Вінниччина:


Фортеця Тустань, Львівщина:


Хотинська фортеця, Чернівецька обл.:


Джуринський водоспад, с. Нирків, Хмельниччина:


Червоногрудський замок, Тернопілля:


Джуринський каньйон, Тернопілля:


Катерининська церква, Чернігів:


Замок в Чорнокозинцях, Хмельниччина:


Замок в Чорнокозинцях, Хмельниччина:


Чортків, Тернопілля:


Замок Шамбор, долина Луари, Франція:


Садиба в Шенонсо, долина Луари, Франція:


Шомон-сюр-Луар, долина Луари, Франція:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

January 2014

S M T W T F S
    1234
567891011
12131415161718
19202122 232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 03:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios